Versions Packages Information History Related Badges Report

Versions for virt-v2v

66 package(s) known

Repository Package name Version Category Maintainer(s)
AlmaLinux 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified packager@almalinux.org
AlmaLinux 9
AppStream
virt-v2v 2.2.0 Unspecified packager@almalinux.org
AlmaLinux 9
AppStream
virt-v2v 2.2.0 Unspecified packager@almalinux.org
ALT Linux p9 virt-v2v 1.43.4 Development/Other obirvalger@altlinux.org
ALT Linux p10 virt-v2v 1.43.4 Development/Other obirvalger@altlinux.org
ALT Sisyphus virt-v2v 1.44.2 Development/Other obirvalger@altlinux.org
AUR virt-v2v 2.2.0 - solsticedhiver@aur
CentOS 6
os
virt-v2v 0.9.1 Applications/System -
CentOS Stream 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified bugs@centos.org
CentOS Stream 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified bugs@centos.org
CentOS Stream 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified bugs@centos.org
CentOS Stream 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified bugs@centos.org
CentOS Stream 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified builder@centos.org
CentOS Stream 9
AppStream
virt-v2v 2.3.4 Unspecified builder@centos.org
CentOS Stream 9
AppStream
virt-v2v 2.3.4 Unspecified builder@centos.org
CentOS Stream 9
AppStream
virt-v2v 2.3.4 Unspecified builder@centos.org
CentOS Stream 9
AppStream
virt-v2v 2.3.4 Unspecified builder@centos.org
CentOS Stream 9
AppStream
virt-v2v 2.2.0 Unspecified builder@centos.org
Debian 11 Backports
bullseye-backports/main
virt-v2v 1.44.2 misc bengen@debian.org
Debian 12
bookworm/main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
Debian 13
trixie/main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
Debian Unstable
sid/main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
Devuan Unstable
unstable/main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
EuroLinux 8
appstream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified -
EuroLinux 8
appstream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified -
EuroLinux 8
appstream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified -
EuroLinux 8
appstream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified -
EuroLinux 9
appstream
virt-v2v 2.2.0 Unspecified -
EuroLinux 9
appstream
virt-v2v 2.2.0 Unspecified -
EuroLinux 9
appstream
virt-v2v 1.45.99 Unspecified -
EuroLinux 9
appstream
virt-v2v 1.45.99 Unspecified -
EuroLinux 9
baseos
virt-v2v 1.45.99 Unspecified -
EuroLinux 9
appstream
virt-v2v 1.45.3 Unspecified -
Fedora 32
updates
virt-v2v 1.42.0 Unspecified -
Fedora 32
release
virt-v2v 1.41.8 Unspecified -
Fedora 33
updates
virt-v2v 1.44.0 Unspecified -
Fedora 33
release
virt-v2v 1.43.1 Unspecified -
Fedora 34
updates
virt-v2v 1.44.2 Unspecified -
Fedora 34
release
virt-v2v 1.43.3 Unspecified -
Fedora 35
updates
virt-v2v 2.0.7 Unspecified -
Fedora 35
release
virt-v2v 1.45.3 Unspecified -
Fedora 36
updates
virt-v2v 2.0.7 Unspecified -
Fedora 36
release
virt-v2v 2.0.1 Unspecified -
Fedora 37
updates
virt-v2v 2.2.0 Unspecified -
Fedora 37
release
virt-v2v 2.1.8 Unspecified -
Fedora 38
updates
virt-v2v 2.3.5 Unspecified -
Fedora 38
release
virt-v2v 2.3.3 Unspecified -
Fedora 39
development
virt-v2v 2.3.5 Unspecified -
Fedora Rawhide
development
virt-v2v 2.3.5 Unspecified -
Kali Linux Rolling
main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
Mageia 8
core/release
virt-v2v 1.43.2 System/Kernel and hardware -
Mageia cauldron
core/release
virt-v2v 2.1.10 System/Kernel and hardware -
openSUSE Leap 15.4
main/oss
virt-v2v 1.44.2 System/Management -
openSUSE Leap 15.5
main/oss
virt-v2v 1.44.2 System/Management -
openSUSE Tumbleweed
src-oss
virt-v2v 2.2.0 System/Management -
PureOS landing virt-v2v 2.2.0 admin bengen@debian.org
Raspbian Stable
main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
Raspbian Testing
main
virt-v2v 2.2.0 misc bengen@debian.org
Rocky Linux 8
AppStream
virt-v2v 1.42.0 Unspecified infrastructure@rockylinux.org
Rocky Linux 9
AppStream
virt-v2v 2.2.0 Unspecified releng@rockylinux.org
Rocky Linux 9
CRB
virt-v2v 2.2.0 Unspecified releng@rockylinux.org
Rosa Server 6.9
base/release
virt-v2v 0.9.1 Applications/System andrew.lukoshko@rosalab.ru
Trisquel 11.0
aramo/main
virt-v2v 1.44.2 universe/misc bengen@debian.org
Ubuntu 22.04
jammy/universe
virt-v2v 1.44.2 universe/misc bengen@debian.org
Ubuntu 23.04
lunar/universe
virt-v2v 2.2.0 universe/misc bengen@debian.org
Ubuntu 23.10
mantic/universe
virt-v2v 2.2.0 universe/misc bengen@debian.org