Versions Packages Information History Related Badges Report

Versions for plasma5-ksystemstats

3 package(s) known

Repository Package name Version Category Maintainer(s)
ALT Linux p10 plasma5-ksystemstats 5.26.5 Graphical desktop/KDE zerg@altlinux.org
ALT Sisyphus plasma5-ksystemstats 5.27.3 Graphical desktop/KDE zerg@altlinux.org
FreeBSD Ports sysutils/plasma5-ksystemstats 5.27.3 sysutils kde@freebsd.org