Versions Packages Information History Related Badges Report

Versions for plasma5-ksystemstats

4 package(s) known

Repository Package name Version Category Maintainer(s)
ALT Linux p10 plasma5-ksystemstats 5.27.4 Graphical desktop/KDE zerg@altlinux.org
ALT Sisyphus plasma5-ksystemstats 5.27.5 Graphical desktop/KDE zerg@altlinux.org
DPorts sysutils/plasma5-ksystemstats 5.24.7 sysutils kde@freebsd.org
FreeBSD Ports sysutils/plasma5-ksystemstats 5.27.5 sysutils kde@freebsd.org