Versions Packages Information History Related Badges Report

Packages for lua:fifo

164 package(s) known

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r1)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r2)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r2)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r2)

lua5.1-fifo

0.2 (0.2-r2)

lua5.2-fifo

0.2 (0.2-r2)

lua5.3-fifo

0.2 (0.2-r2)

lua5.1-module-fifo

0.2 (0.2-alt1)

lua5.1-module-fifo

0.2 (0.2-alt1)
Arch
extra

lua-fifo

0.2 (0.2-1)
Arch
extra

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)
Arch
extra

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)
Arch
extra

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1.0)

lua-fifo

0.2 (0.2-1)

lua-fifo

0.2 (0.2-1)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua-fifo-git

r38.3023e5f (r38.3023e5f-1)

lua-fifo

0.2+git20201119.1.414b43e (0.2+git20201119.1.414b43e+ds-1~jan+nus1)
Deepin
main

lua-fifo

0.2 (0.2-3)
Devuan 3.0
beowulf/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3)
Devuan 4.0
chimaera/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)
Devuan Unstable
unstable/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)

lua-fifo

0.2 (0.2-1.el7)

lua-fifo

0.2 (0.2-2.el8)

lua-fifo

0.2 (0.2-8.el9)
Fedora 29
updates

lua-fifo

0.2 (0.2-1.fc29)
Fedora 30
updates

lua-fifo

0.2 (0.2-1.fc30)
Fedora 31
release

lua-fifo

0.2 (0.2-2.fc31)
Fedora 32
release

lua-fifo

0.2 (0.2-3.fc32)
Fedora 33
release

lua-fifo

0.2 (0.2-4.fc33)
Fedora 34
release

lua-fifo

0.2 (0.2-5.fc34)
Fedora 35
release

lua-fifo

0.2 (0.2-6.fc35)
Fedora 36
release

lua-fifo

0.2 (0.2-7.fc36)
Fedora 37
release

lua-fifo

0.2 (0.2-8.fc37)
Fedora 38
release

lua-fifo

0.2 (0.2-9.fc38)
Fedora 39
development

lua-fifo

0.2 (0.2-10.fc39)
Fedora Rawhide
development

lua-fifo

0.2 (0.2-10.fc39)

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)

fifo

0.2

fifo

0.2

fifo

0.2

lua-fifo

0.2 (0.2-1)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua-fifo

0.2 (0.2-1)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua-fifo

0.2 (0.2-1)

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua5.1-fifo

0.2-0

lua5.2-fifo

0.2-0

lua5.3-fifo

0.2-0

lua5.1-fifo

0.2-0

lua5.2-fifo

0.2-0

lua5.3-fifo

0.2-0

lua5.1-fifo

0.2-0

lua5.2-fifo

0.2-0

lua5.3-fifo

0.2-0

luajit2.1-fifo

0.2-0

lua5.1-fifo

0.2-0

lua5.2-fifo

0.2-0

lua5.3-fifo

0.2-0

lua5.4-fifo

0.2-0

luajit2.1-fifo

0.2-0

lua5.1-fifo

0.2-0

lua5.2-fifo

0.2-0

lua5.3-fifo

0.2-0

lua5.4-fifo

0.2-0

luajit2.1-fifo

0.2-0

lua5.1-fifo

0.2-0

lua5.2-fifo

0.2-0

lua5.3-fifo

0.2-0

lua5.4-fifo

0.2-0

luajit2.1-fifo

0.2-0
Parabola
extra

lua-fifo

0.2 (0.2-1)
Parabola
extra

lua51-fifo

0.2 (0.2-1)
Parabola
extra

lua52-fifo

0.2 (0.2-1)
Parabola
extra

lua53-fifo

0.2 (0.2-1)

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)
Parrot
parrot-updates/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)
Parrot
parrot/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)

devel/lua-fifo

0.2

lua-fifo

0.2 (0.2-3)

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)
Trisquel 10.0
nabia/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3)
Trisquel 11.0
aramo/main

lua-fifo

0.2 (0.2-3.1)
Ubuntu 18.04
bionic/universe

lua-fifo

0.2 (0.2-3)