Versions Packages Information History Related Badges Report

Versions for felix-bundlerepository

57 package(s) known

Repository Package name Version Category Maintainer(s)
ALT Linux p9 felix-bundlerepository 2.0.10 Development/Java viy@altlinux.ru
ALT Sisyphus felix-bundlerepository 2.0.10 Development/Java viy@altlinux.ru
Amazon Linux 2 felix-bundlerepository 1.6.6 Unspecified -
Apertis v2020
v2020/development
felix-bundlerepository 2.0.10 main pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Apertis v2021 Development
v2021dev3/development
felix-bundlerepository 2.0.10 main pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Astra Orel Stable
main
felix-bundlerepository 2.0.8 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Astra Orel Current
main
felix-bundlerepository 2.0.8 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
CentOS 7
os
felix-bundlerepository 1.6.6 Unspecified -
Debian Oldstable
oldstable/main
felix-bundlerepository 2.0.8 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Debian Stable
stable/main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Debian Testing
testing/main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Debian Unstable
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Deepin
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Devuan 1.0 (Jessie)
jessie/main
felix-bundlerepository 1.6.6 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Devuan 2.0 (ASCII)
ascii/main
felix-bundlerepository 2.0.8 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Devuan 3.0 (Beowulf)
beowulf/main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Devuan 4.0 (Chimaera)
chimaera/main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Devuan Unstable
unstable/main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Fedora 26
release
felix-bundlerepository 2.0.8 Unspecified -
Fedora 27
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Fedora 28
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Fedora 29
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Fedora 30
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Fedora 31
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Fedora 32
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Fedora 33
release
felix-bundlerepository 2.0.10 Unspecified -
Funtoo 1.4
java-kit
dev-java/felix-bundlerepository 1.6.6 dev-java java@gentoo.org
Gentoo dev-java/felix-bundlerepository 1.6.6 dev-java java@gentoo.org
Kali Linux Rolling
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
LiGurOS stable dev-java/felix-bundlerepository 1.6.6 dev-java java@gentoo.org
LiGurOS develop dev-java/felix-bundlerepository 1.6.6 dev-java java@gentoo.org
Mageia 6
core/release
felix-bundlerepository 1.6.6 Development/Java -
Mageia 7
core/release
felix-bundlerepository 2.0.10 Development/Java -
Pardus 17
main
felix-bundlerepository 2.0.8 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Pardus 19
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Parrot
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
PureOS Amber felix-bundlerepository 2.0.10 misc pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
PureOS landing felix-bundlerepository 2.0.10 misc pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Raspbian Oldstable
main
felix-bundlerepository 2.0.8 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Raspbian Stable
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Raspbian Testing
main
felix-bundlerepository 2.0.10 java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Rosa 2019.1
main/release
felix-bundlerepository 2.0.10 Development/Java m.novosyolov@rosalinux.ru
Rosa Server 7.3
base/release
felix-bundlerepository 1.6.6 Unspecified alex2048@mail.ru
Rosa Server 7.5
base/release
felix-bundlerepository 1.6.6 Unspecified alex2048@mail.ru
Scientific Linux 7.x felix-bundlerepository 1.6.6 Unspecified -
Scientific Linux 7.x felix-bundlerepository 1.6.6 Unspecified -
Trisquel 6.0
toutatis/main
felix-bundlerepository 1.6.6 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Trisquel 7.0
belenos/main
felix-bundlerepository 1.6.6 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Trisquel 8.0
flidas/main
felix-bundlerepository 2.0.6 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Trisquel 9.0
etiona/main
felix-bundlerepository 2.0.10 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 12.04
precise/universe
felix-bundlerepository 1.6.6 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 14.04
trusty/universe
felix-bundlerepository 1.6.6 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 16.04
xenial/universe
felix-bundlerepository 2.0.6 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 18.04
bionic/universe
felix-bundlerepository 2.0.10 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 20.04
focal/universe
felix-bundlerepository 2.0.10 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 20.10
groovy/universe
felix-bundlerepository 2.0.10 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org
Ubuntu 21.04
hirsute/universe
felix-bundlerepository 2.0.10 universe/java pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org, drazzib@debian.org