Versions Packages Information History Badges Report

Packages for elk-scheme

38 package(s) known

elk

3.99.8 (3.99.8-2)
Deepin
main

elk

3.99.8 (3.99.8-4.1)

elk

3.99.8 (3.99.8-2.1)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.1)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)
Devuan 4.0 (Chimaera)
chimaera/main

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)
Devuan Unstable
unstable/main

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)

lang/elk

3.99.8 (3.99.8_2)

lang/elk

3.99.8 (3.99.8_2)
Funtoo 1.4
lisp-scheme-kit

dev-scheme/elk

3.99.8

dev-scheme/elk

3.99.8

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)

dev-scheme/elk

3.99.8

dev-scheme/elk

3.99.8

elk

3.99.8
Pardus
main

elk

3.99.8 (3.99.8-4.1)
Parrot
main

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)

lang/elk

3.99.8 (3.99.8nb3)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.1)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)
Trisquel 6.0
toutatis/main

elk

3.99.8 (3.99.8-2)
Trisquel 7.0
belenos/main

elk

3.99.8 (3.99.8-2.1ubuntu2)
Trisquel 8.0
flidas/main

elk

3.99.8 (3.99.8-4ubuntu1)
Ubuntu 12.04
precise/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-2)
Ubuntu 14.04
trusty/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-2.1ubuntu2)
Ubuntu 16.04
xenial/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-4ubuntu1)
Ubuntu 18.04
bionic/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-4.1build1)
Ubuntu 19.10
eoan/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2)
Ubuntu 20.04
focal/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2build1)
Ubuntu 20.10
groovy/universe

elk

3.99.8 (3.99.8-4.2build1)

elk

3.99.8
  • Summary:
    Implementation of the Scheme programming language
  • Category:
    • Interpreters
  • Package-related links: