Versions Packages Information History Related Badges Report

Versions for eiskaltdcpp

101 package(s) known

Repository Package name Version Category Maintainer(s)
ALT Linux p9 eiskaltdcpp 2.4.0 Networking/File transfer grenka@altlinux.org
ALT Sisyphus eiskaltdcpp 2.4.2 Networking/File transfer grenka@altlinux.org
AUR eiskaltdcpp-cli-git v2.2.10.520.gd4c52a37 - sl1pkn07@aur
AUR eiskaltdcpp-core-git v2.2.10.520.gd4c52a37 - sl1pkn07@aur
AUR eiskaltdcpp-daemon-git v2.2.10.520.gd4c52a37 - sl1pkn07@aur
AUR eiskaltdcpp-data-git v2.2.10.520.gd4c52a37 - sl1pkn07@aur
AUR eiskaltdcpp-gtk-git v2.2.10.520.gd4c52a37 - sl1pkn07@aur
AUR eiskaltdcpp-qt-git v2.2.10.520.gd4c52a37 - sl1pkn07@aur
AUR eiskaltdcpp-cli 2.4.2 - ars@aur
AUR eiskaltdcpp-core 2.4.2 - ars@aur
AUR eiskaltdcpp-daemon 2.4.2 - ars@aur
AUR eiskaltdcpp-data 2.4.2 - ars@aur
AUR eiskaltdcpp-gtk 2.4.2 - ars@aur
AUR eiskaltdcpp-qt 2.4.2 - ars@aur
Debian Oldstable
oldstable/main
eiskaltdcpp 2.2.9 net tehnick@debian.org
Debian Stable
stable/main
eiskaltdcpp 2.2.10 net tehnick@debian.org
Debian Stable Backports
main
eiskaltdcpp 2.4.1 misc tehnick@debian.org
Debian Testing
testing/main
eiskaltdcpp 2.4.1 net tehnick@debian.org
Debian Unstable
main
eiskaltdcpp 2.4.2 net tehnick@debian.org
Deepin
main
eiskaltdcpp 2.2.10 net tehnick@debian.org
Devuan 1.0 (Jessie)
jessie/main
eiskaltdcpp 2.2.9 net tehnick@debian.org
Devuan 2.0 (ASCII)
ascii/main
eiskaltdcpp 2.2.9 net tehnick@debian.org
Devuan 3.0 (Beowulf)
beowulf/main
eiskaltdcpp 2.2.10 net tehnick@debian.org
Devuan 4.0 (Chimaera)
chimaera/main
eiskaltdcpp 2.4.1 net tehnick@debian.org
Devuan Unstable
unstable/main
eiskaltdcpp 2.4.2 net tehnick@debian.org
DPorts net-p2p/eiskaltdcpp-cli 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
DPorts net-p2p/eiskaltdcpp-daemon 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
DPorts net-p2p/eiskaltdcpp-data 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
DPorts net-p2p/eiskaltdcpp-gtk 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
DPorts net-p2p/eiskaltdcpp-lib 2.2.10 net-p2p fjoe@freebsd.org
Fedora 26
updates
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 27
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 28
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 29
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 29
updates
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 30
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 30
updates
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 31
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 32
updates
eiskaltdcpp 2.4.1 Unspecified -
Fedora 32
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora 33
updates
eiskaltdcpp 2.4.1 Unspecified -
Fedora 33
release
eiskaltdcpp 2.2.11 Unspecified -
Fedora Rawhide eiskaltdcpp 2.4.2 Unspecified -
FreeBSD Ports net-p2p/eiskaltdcpp-cli 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
FreeBSD Ports net-p2p/eiskaltdcpp-daemon 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
FreeBSD Ports net-p2p/eiskaltdcpp-data 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
FreeBSD Ports net-p2p/eiskaltdcpp-gtk 2.2.10 net-p2p ports@freebsd.org
FreeBSD Ports net-p2p/eiskaltdcpp-lib 2.2.10 net-p2p fjoe@freebsd.org
Funtoo 1.4
net-kit
net-p2p/eiskaltdcpp 9999 net-p2p fallback-mnt-funtoo@repology
Funtoo 1.4
net-kit
net-p2p/eiskaltdcpp 2.2.10 net-p2p fallback-mnt-funtoo@repology
Gentoo net-p2p/eiskaltdcpp 9999 net-p2p klondike@gentoo.org, proxy-maint@gentoo.org
Gentoo net-p2p/eiskaltdcpp 2.4.2 net-p2p klondike@gentoo.org, proxy-maint@gentoo.org
HaikuPorts master net-p2p/eiskaltdcpp 2.4.2 net-p2p -
Homebrew Casks EiskaltDC++ 2.4.1 - -
Kali Linux Rolling
main
eiskaltdcpp 2.4.1 net tehnick@debian.org
LiGurOS stable net-p2p/eiskaltdcpp 9999 net-p2p klondike@gentoo.org, proxy-maint@gentoo.org
LiGurOS stable net-p2p/eiskaltdcpp 2.4.1 net-p2p klondike@gentoo.org, proxy-maint@gentoo.org
LiGurOS develop net-p2p/eiskaltdcpp 9999 net-p2p klondike@gentoo.org, proxy-maint@gentoo.org
LiGurOS develop net-p2p/eiskaltdcpp 2.4.2 net-p2p klondike@gentoo.org, proxy-maint@gentoo.org
Mageia 6
core/release
eiskaltdcpp 2.2.10 Networking/File transfer -
Mageia 7
core/release
eiskaltdcpp 2.2.10 Networking/File transfer -
Mageia 8
core/release
eiskaltdcpp 2.2.10 Networking/File transfer -
Mageia Cauldron
core/release
eiskaltdcpp 2.4.2 Networking/File transfer -
nixpkgs stable eiskaltdcpp 2.2.10 - fallback-mnt-nix@repology
nixpkgs unstable eiskaltdcpp 2.4.1 - fallback-mnt-nix@repology
Npackd Stable EiskaltDC++ 2.4.2 Communications -
Npackd Stable EiskaltDC++ 2.4.1 Communications -
Npackd Stable EiskaltDC++ 2.4 Communications -
Npackd Stable EiskaltDC++ 2.2.9 Communications -
Npackd Stable EiskaltDC++ 2.2.8 Communications -
Npackd Stable EiskaltDC++ 2.2.7 Communications -
openSUSE Tumbleweed eiskaltdcpp 2.4.0 Unspecified -
Pardus 17
main
eiskaltdcpp 2.2.9 net tehnick@debian.org
Pardus 19
main
eiskaltdcpp 2.2.10 net tehnick@debian.org
Parrot
main
eiskaltdcpp 2.4.1 net tehnick@debian.org
PureOS Amber eiskaltdcpp 2.2.10 misc tehnick@debian.org
PureOS landing eiskaltdcpp 2.4.1 misc tehnick@debian.org
Raspbian Oldstable
main
eiskaltdcpp 2.2.9 net tehnick@debian.org
Raspbian Stable
main
eiskaltdcpp 2.2.10 net tehnick@debian.org
Raspbian Testing
main
eiskaltdcpp 2.4.1 net tehnick@debian.org
Rosa 2014.1
contrib/updates
eiskaltdcpp 2.2.10 - -
Rosa 2014.1
contrib/release
eiskaltdcpp 2.2.9 - -
Rosa 2016.1
contrib/updates
eiskaltdcpp 2.3.0 - -
Rosa 2016.1
contrib/release
eiskaltdcpp 2.2.10 - -
Rosa 2019.1
contrib/release
eiskaltdcpp 2.4.1 Networking/File transfer victorr2007@yandex.ru
SlackBuilds network/eiskaltdcpp 2.2.10 network sikmir@gmail.com
Solus eiskaltdcpp 2.2.10 network.clients pyu@riseup.net
Solus eiskaltdcpp-dbginfo 2.2.10 debug pyu@riseup.net
Trisquel 6.0
toutatis/main
eiskaltdcpp 2.2.6 universe/net tehnick-8@mail.ru
Trisquel 7.0
belenos/main
eiskaltdcpp 2.2.9 universe/net tehnick@debian.org
Trisquel 8.0
flidas/main
eiskaltdcpp 2.2.9 universe/net tehnick@debian.org
Trisquel 9.0
etiona/main
eiskaltdcpp 2.2.10 universe/net tehnick@debian.org
Ubuntu 12.04
precise/universe
eiskaltdcpp 2.2.6 universe/net tehnick-8@mail.ru
Ubuntu 14.04
trusty/universe
eiskaltdcpp 2.2.9 universe/net tehnick@debian.org
Ubuntu 16.04
xenial/universe
eiskaltdcpp 2.2.9 universe/net tehnick@debian.org
Ubuntu 18.04
bionic/universe
eiskaltdcpp 2.2.10 universe/net tehnick@debian.org
Ubuntu 20.04
focal/universe
eiskaltdcpp 2.2.10 universe/net ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com
Ubuntu 20.10
groovy/universe
eiskaltdcpp 2.2.10 universe/net ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com
Void Linux x86_64
x86_64
eiskaltdcpp-qt 2.4.2 - tehnick-8@yandex.ru
Wikidata EiskaltDC++ 2.4.1 - -
YACP eiskaltdcpp 2.4.1 Net -