Versions Packages Information History Badges Report

Packages for cfourcc

32 package(s) known

cfourcc

0.1.3.1 (0.1.3.1-1)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-1)
Deepin
main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-9)
Devuan 3.0
beowulf/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-9)
Devuan 4.0
chimaera/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)
Devuan Unstable
unstable/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)
Parrot
parrot-updates/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)
Parrot
parrot/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

multimedia/cfourcc

0.1.3.1

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-9)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)

multimedia/cfourcc

0.1.2
Trisquel 10.0
nabia/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-10)
Trisquel 11.0
aramo/main

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)
Ubuntu 14.04
trusty/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-8)
Ubuntu 16.04
xenial/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-9)
Ubuntu 18.04
bionic/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-9)
Ubuntu 20.04
focal/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-10)
Ubuntu 22.04
jammy/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)
Ubuntu 23.04
lunar/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)
Ubuntu 23.10
mantic/universe

cfourcc

0.1.2 (0.1.2-11)