Maintainer r-pkg-team@alioth-lists.debian.net

Contact

Packages

Total

Newest

3080

Outdated

Ignored

0

Package lists

Package filtering in Repology is very flexible, so you can combine all kinds of conditions. But here are some preset queries to start with:

Repositories

This maintainer is active in the following repositories:

Problems

There are 24 known problems for packages maintained by r-pkg-team@alioth-lists.debian.net

Categories

This maintainer is active in the following package categories:

Packages

There are 7380 total package(s) for 623 distinct project(s) known.

dh-r, r:ade4, r:adegenet, r:adegraphics, r:adephylo, r:aer, r:afex, r:affy, r:affyio, r:alakazam, r:altcdfenvs, r:amelia, r:amore, r:animation, r:annotate, r:annotationdbi, r:annotationfilter, r:annotationhub, r:apcluster, r:ape, r:aplpack, r:arm, r:aroma.light, r:askpass, r:assertthat, r:backports, r:base64enc, r:base64url, r:batchjobs, r:batchtools, r:bayesfactor, r:bayesm, r:bayesplot, r:bbmisc, r:bbmle, r:bdsmatrix, r:beeswarm, r:biasedurn, r:bibtex, r:bigmemory, r:bigmemory.sri, r:bindr, r:bindrcpp, r:bio3d, r:biobase, r:biocgenerics, r:biocinstaller, r:biocmanager, r:biocparallel, r:biomart, r:biomformat, r:biostrings, r:biovizbase, r:bit, r:bit64, r:bitops, r:bitseq, r:blme, r:blob, r:blockmodeling, r:bms, r:bold, r:boolnet, r:bradleyterry2, r:brew, r:brglm, r:bridgesampling, r:brobdingnag, r:broom, r:bsgenome, r:ca, r:cairo, r:calibrate, r:callr, r:caret, r:catools, r:checkmate, r:circlize, r:classint, r:cli, r:cliapp, r:clipr, r:clisymbols, r:clustergeneration, r:cmprsk, r:cner, r:coda, r:coin, r:colorspace, r:colourpicker, r:combinat, r:commonmark, r:contfrac, r:conting, r:corpcor, r:crayon, r:crosstalk, r:crul, r:cummerbund, r:curl, r:cvst, r:data.table, r:dbitest, r:dbplyr, r:ddalpha, r:deal, r:delayedarray, r:deldir, r:dendextend, r:desc, r:deseq2, r:desolve, r:devtools, r:diagnosismed, r:dichromat, r:diffobj, r:dimred, r:diptest, r:dirichletmultinomial, r:distory, r:dnacopy, r:doparallel, r:dorng, r:dosefinding, r:dotcall64, r:downloader, r:dplyr, r:drr, r:dt, r:dygraphs, r:dynlm, r:eaf, r:earth, r:ebseq, r:eco, r:ei, r:eipack, r:ellipse, r:elliptic, r:emmeans, r:emoa, r:ensembldb, r:epi, r:epibasix, r:epicalc, r:epir, r:epitools, r:erm, r:estimability, r:etm, r:evaluate, r:evd, r:expm, r:extradistr, r:factominer, r:fail, r:fansi, r:fastcluster, r:fastmatch, r:fauxpas, r:ffield, r:fields, r:filehash, r:fitbitscraper, r:fitcoach, r:flashclust, r:flexmix, r:fnn, r:fontbitstreamvera, r:fontliberation, r:fontquiver, r:forecast, r:formatr, r:fpc, r:fracdiff, r:fs, r:fts, r:futile.logger, r:futile.options, r:future, r:g.data, r:gam, r:gbm, r:gclus, r:gdtools, r:gee, r:geepack, r:genabel, r:genabel.data, r:genefilter, r:geneplotter, r:generics, r:genetics, r:genomeinfodb, r:genomeinfodbdata, r:genomicalignments, r:genomicfeatures, r:genomicranges, r:geometry, r:geosphere, r:ggally, r:ggeffects, r:ggplot2, r:ggridges, r:ggsci, r:ggthemes, r:ggvis, r:gh, r:git2r, r:glmmtmb, r:glmnet, r:globaloptions, r:globals, r:glue, r:gmaps, r:gmm, r:gnm, r:go.db, r:goftest, r:googlevis, r:gower, r:graph, r:gridbase, r:gsa, r:gsl, r:gtable, r:guerry, r:gviz, r:haplo.stats, r:heatmaply, r:hexbin, r:highr, r:hilbertvis, r:hms, r:htmltools, r:htmlwidgets, r:httpcode, r:httpuv, r:httr, r:hwriter, r:hypergeo, r:hypergraph, r:igraph, r:impute, r:ini, r:interactivedisplaybase, r:interp, r:inum, r:ipred, r:irace, r:iranges, r:irkernel, r:irlba, r:iso, r:isocodes, r:isoweek, r:jpeg, r:jsonld, r:jsonlite, r:kedd, r:keggrest, r:kmi, r:knitr, r:labeling, r:lambda.r, r:later, r:lava, r:lavaan, r:lazyeval, r:leaps, r:learnbayes, r:lexrankr, r:lhs, r:libcoin, r:limma, r:listenv, r:lmertest, r:logspline, r:loo, r:lsmeans, r:lubridate, r:luminescence, r:lwgeom, r:magic, r:magick, r:magrittr, r:makecdfenv, r:maldiquant, r:maldiquantforeign, r:mapdata, r:mapproj, r:maps, r:maptools, r:maptree, r:markdown, r:matching, r:matchit, r:matrixcalc, r:matrixstats, r:maxlik, r:mclust, r:mcmc, r:mcmcpack, r:mda, r:medadherence, r:memoise, r:mergeomics, r:mertools, r:metagenomeseq, r:metamix, r:metrics, r:mfilter, r:mi, r:mime, r:miniui, r:minpack.lm, r:misctools, r:mitools, r:mixtools, r:mlbench, r:mlmetrics, r:mlmrev, r:mlr, r:mnp, r:mockery, r:mockr, r:modelmetrics, r:modelr, r:modeltools, r:msm, r:multcompview, r:multilevel, r:multtest, r:munsell, r:natserv, r:ncdf4, r:ncmeta, r:nleqslv, r:nlp, r:nmf, r:nnls, r:openssl, r:optparse, r:other-amsmercury, r:other-curvefdp, r:other-iwrlars, r:other-mott-happy, r:other-nitpick, r:other-wasabi, r:other-x4r, r:parallelmap, r:paramhelpers, r:partykit, r:pbapply, r:pbdzmq, r:pbivnorm, r:pbmcapply, r:pcamethods, r:permute, r:phangorn, r:pheatmap, r:phylobase, r:phyloseq, r:phytools, r:pillar, r:pkgbuild, r:pkgconfig, r:pkgload, r:pkgmaker, r:pki, r:plm, r:plogr, r:plotly, r:plotmo, r:plotrix, r:pls, r:plumber, r:plyr, r:png, r:polyclip, r:polycub, r:popepi, r:powerlaw, r:prabclus, r:pracma, r:praise, r:prediction, r:preprocesscore, r:prettycode, r:prettyr, r:prettyunits, r:princurve, r:processx, r:prodlim, r:profilemodel, r:progress, r:promises, r:protgenerics, r:proto, r:ps, r:pscbs, r:pscl, r:psy, r:psych, r:psychometric, r:psychotools, r:psychotree, r:psyphy, r:purrr, r:purrrlyr, r:pvclust, r:pwr, r:pwt, r:pwt8, r:pwt9, r:qap, r:qqman, r:qtl, r:qvalue, r:qvcalc, r:r.cache, r:r.methodss3, r:r.oo, r:r.utils, r:r6, r:randomfields, r:randomfieldsutils, r:randomforest, r:ranger, r:rappdirs, r:raschsampler, r:raster, r:rbgl, r:rcarb, r:rcmdcheck, r:rcppannoy, r:rcppprogress, r:rcpproll, r:rcurl, r:rdflib, r:readbrukerflexdata, r:readmzxmldata, r:recipes, r:redland, r:registry, r:relsurv, r:remotes, r:rentrez, r:repr, r:reprex, r:reshape, r:reshape2, r:reticulate, r:rgenoud, r:rglwidget, r:rhandsontable, r:rhdf5, r:rhdf5lib, r:ritis, r:rjags, r:rjson, r:rjsonio, r:rlang, r:rlist, r:rlumshiny, r:rmarkdown, r:rncl, r:rnetcdf, r:rnexml, r:rngtools, r:rniftilib, r:rocr, r:rotl, r:roxygen2, r:rpact, r:rpostgresql, r:rprojroot, r:rprotobuf, r:rredlist, r:rsamtools, r:rsdmx, r:rsolnp, r:rspectra, r:rsqlite, r:rstan, r:rstantools, r:rtracklayer, r:rtsne, r:rvest, r:rwave, r:s4vectors, r:samr, r:satellite, r:savr, r:scales, r:scatterd3, r:scatterplot3d, r:sdmtools, r:segmented, r:selectr, …

Similar maintainers