Maintainer pkg-emacsen-addons@lists.alioth.debian.org

Contact

Repository activity

Repository Packages Projects Feeds
Total Newest Outdated Problematic See also
Deepin 186 186 126 67.7% 60 32.3% - HCO LN U html, atomAtom feed
Ubuntu 18.04 192 192 122 63.5% 70 36.5% - HCO LN U html, atomAtom feed
Ubuntu 18.10 145 145 109 75.2% 36 24.8% - HCO LN U html, atomAtom feed
Raspbian Stable 103 103 88 85.4% 15 14.6% - HCO LN U html, atomAtom feed
Parrot 95 95 86 90.5% 8 8.4% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
Raspbian Testing 95 95 86 90.5% 8 8.4% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
Devuan 3.0 (Beowulf) 101 101 86 85.1% 15 14.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
PureOS Amber 101 101 86 85.1% 15 14.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Ubuntu 19.04 101 101 86 85.1% 15 14.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Debian Stable 101 101 86 85.1% 15 14.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Debian Unstable 93 93 85 91.4% 7 7.5% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
Devuan Unstable 93 93 85 91.4% 7 7.5% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
Ubuntu 19.10 94 94 85 90.4% 9 9.6% - HCO LN U html, atomAtom feed
Ubuntu 20.04 94 94 85 90.4% 9 9.6% - HCO LN U html, atomAtom feed
Kali Linux Rolling 92 92 83 90.2% 8 8.7% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
Debian Testing 92 92 83 90.2% 8 8.7% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
PureOS landing 92 92 83 90.2% 8 8.7% 1 1.1% HCO LN U html, atomAtom feed
Pardus 98 91 41 45.1% 50 54.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Devuan 2.0 (ASCII) 91 91 41 45.1% 50 54.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Debian Oldstable 98 91 41 45.1% 50 54.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Raspbian Oldstable 91 91 41 45.1% 50 54.9% - HCO LN U html, atomAtom feed
Trisquel 8.0 23 23 5 21.7% 18 78.3% - HCO LN U html, atomAtom feed
Ubuntu 16.04 23 23 5 21.7% 18 78.3% - HCO LN U html, atomAtom feed
Astra Orel Stable 1 1 - 1 100.0% - HCO LN U html, atomAtom feed
Astra Orel Current 1 1 - 1 100.0% - HCO LN U html, atomAtom feed
Total 2296 201 138 68.7% 87 43.3% 1 0.5% HCO LN U

Problems

There are 186 known problems for packages maintained by pkg-emacsen-addons@lists.alioth.debian.org

Categories

This maintainer is active in the following package categories:

Projects

ace-link, ace-popup-menu, ace-window, aggressive-indent-mode, apiwrap-el, assess-el, avy, avy-menu, beacon, bind-key, browse-kill-ring-el, c-sig, char-menu-el, cycle-quotes, darcsum, dash-functional-el, dh-elpa, dh-make-elpa, diffview-el, dired-quick-sort, dired-rsync, discover-my-major, dumb-jump-el, ebib, ediprolog-el, editorconfig-emacs, el-mock-el, el-x, elfeed, elisp-bug-hunter, elisp-slime-nav, emacs-anzu, emacs-async, emacs-bind-map, emacs-buttercup, emacs-ctable, emacs-db, emacs-deferred, emacs-epc, emacs-fossil, emacs-git-messenger, emacs-git-modes, emacs-helm, emacs-helm-ag, emacs-highlight-indentation, emacs-ivy, emacs-kv, emacs-memoize, emacs-noflet, emacs-openwith, emacs-pdf-tools, emacs-powerline, emacs-python-environment, emacs-smeargle, emacs-tablist, emacs-uuid, emacs-web-server, emacs-which-key, emacs-world-time-mode, emacs:beginend, emacs:cider, emacs:circe, emacs:clojure-mode, emacs:company-mode, emacs:dash, emacs:debpaste, emacs:deft, emacs:diff-hl, emacs:diminish, emacs:dired-du, emacs:evil, emacs:gnuplot-mode, emacs:haskell-mode, emacs:htmlize, emacs:jabber, emacs:m-buffer, emacs:magit, emacs:magit-popup, emacs:markdown-mode, emacs:muse, emacs:nov, emacs:org-mode, emacs:paredit, emacs:pkg-info, emacs:popup, emacs:queue, emacs:rust-mode, emacs:seq, emacs:sml-mode, emacs:undo-tree, emacs:use-package, emacs:verilog-mode, emacs:zenburn, engine-mode, epl, ert-async-el, ert-expectations-el, esh-help-el, eshell-bookmark, eshell-git-prompt, eshell-prompt-extras, eshell-up, esxml, evil-paredit-el, expand-region-el, eyebrowse-el, f-el, faceup, fill-column-indicator, find-file-in-project, flx, flycheck, flycheck-package, fountain-mode, fsm-el, geiser, ghub-el, ghub-plus-el, git-annex-el, git-timemachine, golden-ratio-el, goto-chg-el, helm-projectile, highlight-numbers-el, hl-todo-el, ht-el, hungry-delete-el, hydra-el, ibuffer-projectile, ibuffer-vc, ido-ubiquitous, ido-vertical-mode, iedit, ilisp, irony-mode, jinja2-mode, key-chord-el, let-alist, linum-relative, load-relative-el, loop-el, lua:mode, magit-annex, magithub, makey, meson-mode, message-templ, minimap-el, mocker-el, monokai-emacs, move-text-el, no-littering-el, nose-el, olivetti-mode, org-bullets, package-lint-el, paredit-everywhere, parent-mode-el, parsebib, pcre2el, persp-projectile, perspective-el, pip-requirements-el, pointback, projectile, py-autopep8-el, py-isort-el, pyvenv-el, qml-mode, rainbow-delimiters, rainbow-identifiers-el, rainbow-mode, recursive-narrow, redtick, restart-emacs, rich-minority, s-el, shut-up, smex, solarized-emacs, spinner-el, suggest-el, systemd-el, undercover-el, vala-mode-el, vimish-fold, virtualenvwrapper-el, visual-fill-column, visual-regexp-el, wc-mode, weechat-el, with-editor, with-simulated-input-el, writegood-mode, ws-butler, xcite, xml-rpc-el, yasnippet, yasnippet-snippets, ztree, zzz-to-char

Similar maintainers