Maintainer dogsleg@debian.org

Contact

Repository activity

Repository Packages Projects Feeds
Total Newest Outdated Problematic Potentially vulnerable Other lists
Debian Unstable 126 126 113 89.7% 6 4.8% 7 5.6% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Devuan Unstable 126 126 113 89.7% 6 4.8% 7 5.6% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Raspbian Testing 127 127 113 89.0% 7 5.5% 7 5.5% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Debian 12 125 125 111 88.8% 7 5.6% 7 5.6% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Kali Linux Rolling 125 125 111 88.8% 7 5.6% 7 5.6% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Ubuntu 23.04 125 125 109 87.2% 9 7.2% 7 5.6% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Ubuntu 22.10 124 124 102 82.3% 17 13.7% 5 4.0% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Ubuntu 22.04 124 124 89 71.8% 30 24.2% 5 4.0% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Raspbian Stable 124 124 83 66.9% 37 29.8% 4 3.2% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Parrot 246 123 82 66.7% 37 30.1% 4 3.3% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Debian 11 123 123 82 66.7% 37 30.1% 4 3.3% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Pardus 21 123 123 82 66.7% 37 30.1% 4 3.3% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Devuan 4.0 123 123 82 66.7% 37 30.1% 4 3.3% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
PureOS landing 123 123 82 66.7% 37 30.1% 4 3.3% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Ubuntu 20.04 116 116 67 57.8% 49 42.2% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Trisquel 10.0 116 116 67 57.8% 49 42.2% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Raspbian Oldstable 116 116 57 49.1% 59 50.9% - 1 0.86% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Debian 10 116 115 56 48.7% 59 51.3% - 1 0.87% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Pardus 19 116 115 56 48.7% 59 51.3% - 1 0.87% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Devuan 3.0 115 115 56 48.7% 59 51.3% - 1 0.87% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
PureOS Amber 115 115 56 48.7% 59 51.3% - 1 0.87% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Deepin 115 115 56 48.7% 59 51.3% - 1 0.87% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Trisquel 9.0 97 97 44 45.4% 53 54.6% - 1 1.03% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Ubuntu 18.04 97 97 44 45.4% 53 54.6% - 1 1.03% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Debian 9 43 43 13 30.2% 30 69.8% - 2 4.65% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Pardus 17 43 43 13 30.2% 30 69.8% - 2 4.65% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Devuan 2.0 43 43 13 30.2% 30 69.8% - 2 4.65% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Astra Orel Stable 1 1 1 100.0% --- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Debian Janitor - Releases 2 2 1 50.0% 1 50.0% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Apertis v2020 1 1 - 1 100.0% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Apertis v2021 1 1 - 1 100.0% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Apertis v2022 1 1 - 1 100.0% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Apertis v2023 Development 1 1 - 1 100.0% -- HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Trisquel 8.0 2 2 - 2 100.0% - 1 50.0% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Ubuntu 16.04 2 2 - 2 100.0% - 1 50.0% HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Debian Janitor - Snapshots 56 56 - 8 14.3% 48 85.7% - HCO LN U Problems html, atomAtom feed
Total 3179 128 121 94.5% 72 56.2% 50 39.1% 2 1.56% HCO LN U

Categories

This maintainer is active in the following package categories:

Projects

a-el, ace-link, ace-popup-menu, ace-window, adaptive-wrap, assess-el, avy, avy-menu, beacon, bind-key, browse-kill-ring-el, char-menu-el, convmv, dh-make-elpa, diffview-el, dimmer-el, dired-quick-sort, dired-rsync, discover-my-major, dumb-jump-el, ed, ediprolog-el, el-mock-el, el-x, elfeed, elisp-bug-hunter, elisp-refs, emacs-anzu, emacs-bind-map, emacs-ctable, emacs-deferred, emacs-epc, emacs-git-messenger, emacs-git-modes, emacs-highlight-indentation, emacs-memoize, emacs-python-environment, emacs-smeargle, emacs-web-server, emacs:beginend, emacs:diff-hl, emacs:diminish, emacs:dired-du, emacs:htmlize, emacs:jedi, emacs:m-buffer, emacs:powerline, emacs:use-package, emacs:which-key, engine-mode, ert-expectations-el, esh-help-el, eshell-bookmark, eshell-git-prompt, eshell-prompt-extras, eshell-up, eshell-z, esup-el, exec-path-from-shell-el, expand-region-el, eyebrowse-el, fill-column-indicator, flycheck-package, git-timemachine, gitlab-ci-mode-el, golden-ratio-el, helpful-el, highlight-numbers-el, hl-todo-el, ht-el, hungry-delete-el, hydra-el, ibuffer-projectile, ibuffer-vc, ido-ubiquitous, ido-vertical-mode, iedit, jinja2-mode, linum-relative, load-relative-el, loop-el, magit-todos, makey, mdp-markdown-presentation-tool, minimap-el, mocker-el, monokai-emacs, move-text-el, mpdas, no-littering-el, nose-el, org-bullets, package-lint-el, parent-mode-el, pcre2el, pip-requirements-el, py-autopep8-el, py-isort-el, pyim-basedict-el, pyim-el, python:epc, python:sexpdata, pyvenv-el, qml-mode, rainbow-identifiers-el, rainbow-mode, recursive-narrow, relint-el, restart-emacs, solarized-emacs, suggest-el, super-save-el, swi-prolog, sxiv-el, system-packages-el, systemd-el, transmission-el, undercover-el, usepackage, viewvc, vimish-fold, virtualenvwrapper-el, with-simulated-input-el, xmonad-extras, xmonad-wallpaper, xr-el, ztree, zzz-to-char

Similar maintainers